Děkujeme

Moc děkujeme všem, kdo nám pomáhají nechat Vikyhrdiny růst
https://www.podjestedi.cz/
Za inspiraci a svolení použít některé z úkolů Hořcové výzvy
http://www.horcovavyzva.cz/
… a všem těm statečným, co testují úkoly Vikyhrdinů na sobě samých

Dvě stránky z Výroční zprávy DDM Vikýř 2017/2018