97. Nakresli plánek nebo mapu s cestou mezi domovem a Vikýřem