67. Nemluv tři hodiny … jen poslouchej … pak napiš, co si pamatuješ